top of page

Zjawisko inkluzji, które zazwyczaj omawiane jest w kontekście politologii, matematyki czy mineralogii, ma też swój istotny wydźwięk w naszej aktualnej rzeczywistości społecznej, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich. Punktem wyjścia wystawy jest szersza refleksja na temat procesu włączania nowego elementu do istniejącej wcześniej struktury. Tego typu transformacja może być traktowana pozytywnie, gdyż w konsekwencji powstaje odrębna i oryginalna jakość. Z drugiej strony, pojawienie się nietypowego czynnika w istniejącym środowisku i zachwianie status quo, niejednokrotnie oznacza trudności, niepokój, komplikacje. 

Jak przyjmujemy zmiany? Czy są one nieodłączną częścią naszego sposobu funkcjonowania? Czy łatwo nam włączyć novum do naszego otoczenia i otworzyć się na alternatywny sposób postrzegania świata? Artystki kształcące się w Szkole Filmowej w Łodzi konstruują plastyczne odpowiedzi na te pytania i analizują niniejsze zjawiska przez pryzmat medium fotograficznego, stosując szeroki wachlarz środków plastycznego wyrazu. Nie stronią od eksperymentu, poszukiwań technologicznych i form abstrakcyjnych, ukazując tym samym bogactwo i heterogeniczność pola fotografii.

                                                  Kuratorka wystawy:                                                           dr Weronika Kobylińska

inkluzje kopia_z ramką_1920.jpg
bottom of page